Baza wiedzy

Współczesne bibliotekoznawstwo – jak poprowadzić skuteczne akcje promujące czytelnictwo?

Na rynku wydawniczym zaobserwować można wzrastające zapotrzebowanie na pracowników potrafiących wyszukiwać dane, selekcjonować materiały do badań, przeszukiwać archiwa w celu odnalezienia cennych informacji oraz prowadzić działania promujące czytelnictwo. W dzisiejszych czasach absolwent bibliotekoznawstwa musi nieustannie kształtować swoje zdolności interpersonalne, ponieważ do jego obowiązków zawodowych należy m.in. promocja czytelnictwa w bibliotece. Dostosowanie się do wciąż rosnących wymagań rynkowych umożliwiają szkolenia dla bibliotekarzy, które przygotowują słuchaczy do pracy w nowoczesnej, zautomatyzowanej bibliotece oraz ośrodkach informacji naukowej.
więcej

Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy – jak wykorzystać nowe technologie w bibliotece?

Nowe technologie w bibliotece na dobre zmieniły organizację pracy i zakres obowiązków spoczywających na pracownikach instytucji kultury. Zmienił się również sposób realizacji głównych zadań biblioteki – gromadzenie i udostępnianie zasobów w znacznej mierze odbywa się dziś w sferze cyfrowej. Bibliotekarze chcący dostosować się do dynamicznie rozwijającego się rynku książki, muszą stale poszerzać swoje kompetencje zawodowe. W osiągnięciu tego celu pomagają szkolenia dla bibliotekarzy, podczas których uczestnicy dowiadują się jak korzystać z otwartych zasobów edukacyjnych. Udział w takim wydarzeniu pozwala współtworzyć multimedialne, łatwo dostępne treści, interesujące nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.
więcej

Szkolenia dla bibliotekarzy w dobie cyfryzacji

Współcześnie rola bibliotekarza, animatora kultury i kadry zarządzającej biblioteką nie sprowadza się wyłącznie do sprawowania opieki nad zasobami reprezentowanej instytucji. W dobie malejących potrzeb czytelniczych i nieustannie zmieniających się trendów na rynku książki, pierwszoplanowym zadaniem spoczywającym na barkach pracowników kultury jest promocja czytelnictwa. Uwagę młodych odbiorców przyciągają zwłaszcza nowe technologie w bibliotece, choć to nie jedyna z metod służących kształtowaniu nawyków czytelniczych.
więcej