Współczesne bibliotekoznawstwo – jak poprowadzić skuteczne akcje promujące czytelnictwo?

Na rynku wydawniczym zaobserwować można wzrastające zapotrzebowanie na pracowników potrafiących wyszukiwać dane, selekcjonować materiały do badań, przeszukiwać archiwa w celu odnalezienia cennych informacji oraz prowadzić działania promujące czytelnictwo. W dzisiejszych czasach absolwent bibliotekoznawstwa musi nieustannie kształtować swoje zdolności interpersonalne, ponieważ do jego obowiązków zawodowych należy m.in. promocja czytelnictwa w bibliotece. Dostosowanie się do wciąż rosnących wymagań rynkowych umożliwiają szkolenia dla bibliotekarzy, które przygotowują słuchaczy do pracy w nowoczesnej, zautomatyzowanej bibliotece oraz ośrodkach informacji naukowej.

Kurs bibliotekarski – najnowsze zdobycze nauki pozwalające prowadzić działania promujące czytelnictwo

Profesjonalnie przygotowany kurs bibliotekarski powinien obejmować digitalizację zasobów bibliotek, sieciowy dostęp do nich oraz związanych z nimi usług edukacyjnych. Poprzez udział w kursie bibliotekarskim uczestnicy otrzymują specjalistyczną wiedzę oraz zdobywają umiejętności profesjonalnego wyszukiwania, selekcjonowania i udzielania czytelnikom różnego rodzaju informacji. Kursy dla bibliotekarzy prezentują także funkcjonalności różnych urządzeń, które umożliwiają efektywne promowanie czytelnictwa.

Co powinien zawierać praktyczny kurs bibliotekarski?

Współczesny absolwent bibliotekoznawstwa powinien znać nie tylko klasyczny warsztat pracy biblioteki, ale też umieć obsługiwać interaktywne bazy danych, organizować czytelnikom dostęp do zewnętrznych źródeł informacji oraz prowadzić akcje promujące czytelnictwo z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji. Zdobycie tych umiejętności technicznych umożliwiają szkolenia dla bibliotekarzy, które kształcą słuchaczy w zakresie wprowadzania, kategoryzowania i selekcjonowania dostępnych zasobów. Nowoczesne kursy dla bibliotekarzy prezentują również możliwości pracy w oparciu o najnowsze systemy informacyjno-wyszukiwawcze.

Co wybrać: intensywny kurs bibliotekarski czy specjalistyczne szkolenia dla bibliotekarzy?

Specjalista w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, posiadający wyżej wymienione umiejętności, ma przed sobą o wiele szersze perspektywy pracy zawodowej. Uczestnicy kursów dla bibliotekarzy znający techniki digitalizacji, metody zarządzania biblioteką cyfrową i jej zawartością oraz mający doświadczenie w prowadzeniu akcji promujących czytelnictwo, posiadają odpowiednie kwalifikacje do zdobycia zawodu brokera informacji, a także do pełnienia roli archiwisty i bibliotekarza we wszystkich typach bibliotek. Specjalistyczne szkolenia dla bibliotekarzy mogą dostarczyć również inspiracji do prowadzenia działań marketingowych mających na celu promowanie czytelnictwa.

Promocja biblioteki – jakie akcje promujące czytelnictwo mają szansę odnieść sukces?

Chcąc prowadzić skuteczne akcje promujące czytelnictwo, wzmocnić potencjał i rolę biblioteki, a także uatrakcyjnić dostępny już księgozbiór, warto organizować innowacyjne zajęcia biblioteczne, które przyciągną uwagę czytelnika. Obecnie dużym zainteresowaniem wśród młodych użytkowników cieszą się noce w bibliotece, wizyty w wydawnictwach, biblioteki na świeżym powietrzu, konkursy i gry literackie. Promocja biblioteki w dobie komunikacji internetowej nie jest łatwym zadaniem. Bibliotekoznawstwo musi podążać za dynamicznie rozwijającymi się nowymi technologiami i odpowiadać na potrzeby wymagających czytelników.

Bibliotekoznawstwo XXI wieku – skuteczne akcje promujące czytelnictwo

Promocja czytelnictwa w bibliotece odbywa się dziś z wykorzystaniem interaktywnych form przekazu – dźwięku, grafiki, animacji i materiału wideo. Ogromną rolę w podnoszeniu kompetencji medialnych u młodych osób odgrywają również aplikacje mobilne i edukacyjne witryny – Google Arts&, DailyArt, Wolne Lektury, Giphy, Artsy i Art Genome Project. Współczesne bibliotekoznawstwo powinno nawiązywać do tradycji tej nauki, stosując przy tym elementy zarządzania informacją cyfrową. Na pracowniku instytucji kultury spoczywa bowiem obowiązek zarządzania szeroką gamą nośników – od tradycyjnych manuskryptów, starodruków, współczesnych książek i czasopism, po nowoczesne dokumenty multimedialne, hiperteksty i komputerowe bazy danych.

powrót

Zobacz również: