Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy – jak wykorzystać nowe technologie w bibliotece?

Nowe technologie w bibliotece na dobre zmieniły organizację pracy i zakres obowiązków spoczywających na pracownikach instytucji kultury. Zmienił się również sposób realizacji głównych zadań biblioteki – gromadzenie i udostępnianie zasobów w znacznej mierze odbywa się dziś w sferze cyfrowej. Bibliotekarze chcący dostosować się do dynamicznie rozwijającego się rynku książki, muszą stale poszerzać swoje kompetencje zawodowe. W osiągnięciu tego celu pomagają szkolenia dla bibliotekarzy, podczas których uczestnicy dowiadują się jak korzystać z otwartych zasobów edukacyjnych. Udział w takim wydarzeniu pozwala współtworzyć multimedialne, łatwo dostępne treści, interesujące nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.

Nowoczesne szkolenia dla bibliotekarzy

Konferencja Bibliotekarzy to ogólnopolskie wydarzenie dedykowane osobom, których zadaniem jest skuteczna promocja czytelnictwa, a w szczególności bibliotekarzom, kadrze zarządzającej instytucjami publicznymi, animatorom kultury i studentom kierunku bibliotekoznawstwo. Program, jaki oferują specjalistyczne szkolenia dla bibliotekarzy, obejmuje wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego rynku książki, jak i prezentację metod wspierających promowanie czytelnictwa w szkole. Umiejętności zdobyte podczas Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy umożliwią przeprowadzenie twórczych i aktywizujących zajęć z książką w roli głównej.

Konferencje bibliotekarskie 2018 – jak powinna funkcjonować nowoczesna biblioteka?

Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy to platforma szerokiej wymiany doświadczeń, pozostawiająca pole do merytorycznej dyskusji. Wydarzenie ma charakter praktycznych warsztatów. Uczestnicy poznają możliwości, jakie niosą interaktywne formy przekazu. Prelekcje poprowadzą eksperci w dziedzinie bibliotekoznawstwa, których specjalizacją jest promowanie czytelnictwa w szkole z pomocą nowatorskich metod. Występy prelegentów pozwalają na poszerzenie kompetencji z zakresu biblioterapii i storytellingu, a także przygotowują do wykorzystywania nowych technologii, na których bazuje nowoczesna biblioteka.

Promowanie czytelnictwa w szkole w erze digitalizacji

Misją nowoczesnej biblioteki jest kształtowanie nawyków czytelniczych i efektywna promocja czytelnictwa, odpowiadająca bieżącym potrzebom rynku wydawniczego. Warto być na bieżąco z możliwościami, jakie oferują nowe technologie w kontekście funkcjonowania bibliotek oraz sposobów wykorzystywania nowych mediów przez te placówki. Wszystkie te zagadnienia omawiają prelegenci współtworzący Ogólnopolską Konferencję Bibliotekarzy. Celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy i rozwój kultury z pomocą innowacyjnych narzędzi, takich jak cyfrowa biblioteka szkolna Wolne Lektury, czy witryn edukacyjnych Google Art Institute i Art Genome Project.

Szkolenia dla bibliotekarzy doskonalące umiejętności techniczne

Rozszerzenie kompetencji zawodowych umożliwiają również wyspecjalizowane konferencje dla bibliotekarzy, takie jak Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy. Prelegenci uczestniczący w tym wydarzeniu przekonują, że współczesna instytucja kultury coraz częściej pełni rolę nowoczesnego centrum informacyjnego, dlatego profesjonalnie przygotowane szkolenia dla bibliotekarzy powinny uczyć, jak dokonywać kwerendy tradycyjnych i elektronicznych zbiorów informacji.

Konferencje dla bibliotekarzy – propozycje działań umożliwiających promowanie czytelnictwa w szkole

Wśród szerokiej oferty konferencji dla bibliotekarzy, studiów podyplomowych, licencjonowanych kursów i szkoleń dla bibliotekarzy warto szukać takiego programu, który oprócz certyfikatu uczestnictwa dostarczy również dawki wiedzy, jaką można będzie przełożyć na codzienną pracę instytucji kultury. Szkoleniowcy i prelegenci powinni koncentrować się na praktycznym aspekcie edukacji medialnej, inspirować do kreowania przestrzeni atrakcyjnej dla młodego czytelnika oraz przypominać słuchaczom, że internet jest sprzymierzeńcem, a nie wrogiem czytelnictwa.

powrót

Zobacz również: