Szkolenia dla bibliotekarzy w dobie cyfryzacji

Współcześnie rola bibliotekarza, animatora kultury i kadry zarządzającej biblioteką nie sprowadza się wyłącznie do sprawowania opieki nad zasobami reprezentowanej instytucji. W dobie malejących potrzeb czytelniczych i nieustannie zmieniających się trendów na rynku książki, pierwszoplanowym zadaniem spoczywającym na barkach pracowników kultury jest promocja czytelnictwa. Uwagę młodych odbiorców przyciągają zwłaszcza nowe technologie w bibliotece, choć to nie jedyna z metod służących kształtowaniu nawyków czytelniczych.

Konferencje dla bibliotekarzy i animatorów kultury

Kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji umożliwiają specjalistyczne szkolenia dla bibliotekarzy. Nie ulega wątpliwości, że ciągłe podnoszenie kwalifikacji w zawodzie bibliotekarza jest dziś wymogiem, który narzuca rozwijający się rynek książki w Polsce. Wraz ze zmianami potrzeb czytelników, od pracowników bibliotek wymaga się dostosowania do nowej sytuacji. W zdobywaniu cennych umiejętności pomaga udział w konferencjach dla bibliotekarzy oraz nieustanne poszerzanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Specjalistyczne szkolenia dla bibliotekarzy na miarę naszych czasów

Współczesny pracownik biblioteki musi być wielozadaniowy, dlatego program szkolenia dla bibliotekarzy powinien obejmować nie tylko zajęcia z gromadzenia i ochrony zbiorów, ale też kształtować zdolności interpersonalne bibliotekarzy. W związku z coraz powszechniejszą edukacją na poziomie wyższym, rosnącymi oczekiwaniami użytkowników i popytem na natychmiastowo dostępną informację, koniecznością staje się efektywne promowanie czytelnictwa w szkole.

Jakie zagadnienia powinny poruszać konferencje dla bibliotekarzy?

Wiedza przekazywana podczas szkolenia dla bibliotekarzy powinna uzupełniać akademicki program nauczania i odpowiadać na współczesne zapotrzebowania rynkowe. Nowoczesna biblioteka funkcjonuje w oparciu o nowe technologie informatyczne, dlatego jej pracownik nie może pozostać głuchy na otaczające go zmiany. Specjalistyczne szkolenia dla bibliotekarzy powinny nie tylko umożliwiać zdobycie umiejętności technicznych, ale też kształcić w zakresie wprowadzania, kategoryzowania i selekcjonowania dostępnych zasobów. Nowe technologie w bibliotece są więc szansą na wykreowanie przestrzeni atrakcyjnej dla czytelnika.

Jaką wiedzę pozwalają zdobyć specjalistyczne szkolenia dla bibliotekarzy?

Współpraca z czytelnikiem i kształtowanie nawyków czytelniczych u najmłodszych odbiorców na najwcześniejszym etapie edukacji, należy do priorytetowych zadań bibliotekarza. Współczesny pracownik instytucji kultury ma obowiązki dalece wykraczające poza tradycyjnie pojmowaną działalność bibliotekarską. Wykwalifikowany bibliotekarz powinien posiadać umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, marketingu, zarządzania i pedagogiki. Takie przygotowanie zawodowe umożliwia efektywne promowanie czytelnictwa w szkole.

Konferencje bibliotekarskie 2018 – skuteczna promocja czytelnictwa odpowiedzią na chaos na rynku wydawniczym

Jak powinna funkcjonować nowoczesna biblioteka? W jaki sposób efektywnie promować czytelnictwo w szkole? Czy nowe technologie w bibliotece przyciągną uwagę młodych czytelników? Na te pytania odpowiadają prelegenci współtworzący Konferencję Bibliotekarzy. Udział w takich wydarzeniach konferencje dla bibliotekarzy czy szkolenia dla bibliotekarzy i animatorów kultury pomoże w usprawnieniu codziennego funkcjonowania instytucji. Uczestnicy kongresu bibliotekarzy poznają najnowsze metody pracy z czytelnikiem oraz dowiedzą się, jak popularyzować czytanie książek w dobie kryzysu czytelnictwa. Każdy panel tematyczny kończą szkolenia dla bibliotekarzy, animatorów kultury i pracowników działów promocyjnych bibliotek. Tradycyjne konferencje dla bibliotekarzy nie spełniają Twoich oczekiwań? Zapisz się na Ogólnopolską Konferencję Bibliotekarzy, którą wyróżnia interaktywna formuła i wysoki poziom merytoryczny wystąpień.

powrót

Zobacz również: