Gamifikacja jako narzędzie umożliwiające promowanie czytelnictwa

Gamifikacja to pojęcie coraz częściej pojawiające się w dyskusji o potrzebie promowania książek w dobie nieustannego rozwoju technologicznego. Zwolennicy grywalizacji przekonują, że wykorzystanie pozytywnych emocji graczy i ich chęci do zabawy może ułatwić osiągnięcie zamierzonego celu – przykucie uwagi odbiorcy do nowej adaptacji książki, zaangażowanie go w życie biblioteczne czy promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Aby w pełni zrozumieć rolę gamifikacji w procesie promowania książek, warto zapoznać się z pojęciem tego zjawiska. Aleksandra Kubala-Kulpińska definiuje gamifikację jako zastosowanie w trakcie projektowania gier mechanizmów i technik, które mają walory motywujące, uprzyjemniają nudne czynności oraz powodują zwiększanie zaangażowania, lojalności i przyzwyczajeń ludzi. Dzięki gamifikacji gracze dobrowolnie podejmują się wykonania zadań, będących zazwyczaj kłopotliwym obowiązkiem. Wśród elementów składowych grywalizacji Aleksandra Kubala-Kulpińska wymienia: cele, pozytywne emocje, mechanizmy gier, motywacja i życiowe sytuacje.

Gamifikacja – sposób na efektywne promowanie czytelnictwa

Jak zatem wykorzystać posiadaną wiedzę, aby zaprojektować mechanizm gry służącej promowaniu czytelnictwa w placówce bibliotecznej? Na samym początku należy określić cel swoich działań – może to być zarówno wzrost wypożyczeń zbiorów, jak i zwiększenie liczby uczestników spotkań organizowanych przez bibliotekę. Skuteczne może okazać się włączenie elementów rywalizacji w postaci konkursu o tytuł najlepszego czytelnika. Ze względu na specyfikę tej formy gamifikacji – jest to metoda służąca aktywizacji głównie młodych odbiorców. Aby osiągnąć wymierne efekty, warto zaangażować i zmotywować czytelników do częstego odwiedzania biblioteki np. poprzez przyznawanie punktów (opcjonalnie: naklejek lub pieczątek) za każdą aktywność – wypożyczenie książki, udział w wydarzeniu kulturalnym, pomoc w organizacji spotkania autorskiego lub rekomendację publikacji, która wzbogaci zasoby biblioteczne. Podobne systemy promowania czytelnictwa stosują również portale i księgarnie internetowe – za każdą opinię, recenzję lub ocenę użytkownika przyznają punkty podnoszące pozycję w rankingu, co po zsumowaniu przekłada się na rabat na zakup nowych książek.

Promowanie książek dzięki znajomości współczesnych trendów na rynku czytelniczym

Nowoczesna biblioteka, aby zaistnieć w świadomości młodego odbiory, musi korzystać z nowych środków i narzędzi promowania książek. W celu pozyskiwania zainteresowania czytelnika warto twórczo wykorzystać elementy grywalizacji w codziennej pracy i zaprojektować grę dostosowaną do dostępnej przestrzeni. Alternatywną formą pracy z literaturą, a jednocześnie efektywną metodą promowania książek wśród dzieci i młodzieży jest organizowanie gier terenowych z motywem przewodnim nawiązującym do wybranej pozycji ze zbioru bibliotecznego. Gra terenowa łączy elementy edukacji, zabawy i rywalizacji, a przy tym aktywizuje i integruje czytelników. Jej zorganizowanie w przestrzeni bibliotecznej umożliwi zwrócenie uwagi na bibliotekę jako instytucję otwartą na nowe inicjatywy i przyjazną młodym odbiorcom.